ул. Dečanska, 14

opština, г. Beograd

Dom sindikata Beograd

Bioskopi, Kulturne i rekreativne centri za odrasle, Filharmonije, koncertne sale
17592197901152, 17592204417540, 17592197861711, 17592197808277
17592197796017