ul. Sremskih odreda, 18− жилое здание
ul. Sremskih odreda, 16− жилое здание
ul. Sremskih odreda, 14− жилое здание
ul. Sremskih odreda, 12− жилое здание
ul. Sremskih odreda, 10− жилое здание
ul. Sremskih odreda, 8− жилое здание
ul. Sremskih odreda, 6− жилое здание
ul. Sremskih odreda, 4− жилое здание
ul. Sremskih odreda, 2− жилое здание